Öğrenci Takibi

  • Rehberlik birimimiz tarafından öğrencilerimizi tanımaya yönelik çeşitli test, anket ve envanterler uygulanır.
  • Öğrencilerimizin ders ve sınav başarısı için her öğrenciye uygun çalışma düzeni incelenir ve çalışma planı hazırlanır
  • Ünite sonu değerlendirme sınavları ve deneme sınavları sonuçları değerlendirilir.Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından sınıf, grup ya da bireysel takviye çalışması yapılır.
  • Öğrencilerimize hafta sonu 9.30-16.30 saatleri arasında ve hafta içi ders öğretmenlerinden bireysel etütler verilir.
  • LGS hazırlık çalışmalarında konu tekrarları yapılarak deneme sınavları ile öğrencilerimiz takip edilir
  • TYT hazırlık çalışmalarında her hafta Temel Matematik ve Paragraf soru çözüm çalışması yapılır.
  • AYT hazırlık çalışmalarında konu tekrarları yapılarak deneme sınavları ile öğrencilerimiz takip edilir.