Rehberlik Hizmeti

FEN VE ANADOLU LİSESİ

Okulumuzun Rehberlik birimi koruyucu, önleyici ve geliştirici rehberlik anlayışıyla öğrencilerimizin bilişsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini izlemeye ve desteklemeye yönelik çalışmalar izlemektedir. Bu çalışmalar yapılırken yaş dönemi özellikleri dikkate alınarak öğrencinin; eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, kendini tanıması, geliştirebilmesi, karar verme, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi; eğitsel ve mesleki kararlar alabilmesi için gerekli olgunlığa ulaşması hedeflenmektedir. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerimizin üniversite ve meslek hedefini belirleyebilmesi için her yıl okulumuz tarafından üniversite ve kültür gezisi düzenlenir.

Rehberlik birimimiz sadece öğrencilerle değil aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilere yönelikte çalışmalar yürütmektedir.

 

ORTAOKUL

  • Öğrencilerimizin sınav sonrasında akademik gelişimleri izlenir, yapılan yanlış sorular ve boş bırakılan sorular doğrultusunda takviye çalışmaları ve haftalık ders programları düzenlenir.
  • Öğrencilerimize öğrenci tanıma formu ve öğrenme stilleri anketi uygulanır, Rehber öğretmenimiz aylık periyotlar halinde öğrencilerimizle görüşmeler gerçekleştirir.
  • Öğrencilerimize uygulanan test ve envanterler;

         

            TEST ÇÖZME TEKNIKLERI

             PROBLEM TARAMA ENVANTERI

            MESLEKI OLGUNLUK ENVANTERI

            ÖĞRENME STILERI ENVANTERI

            DERS ÇALIŞMA TEKNIKLERI

            ERGENLIK

             AKRAN ZORBALIĞI