Misyonumuz

Okulumuzda öğrencilerimizin, kalıcı bilgiye ulaşması için yapılan araştırmalar ışığında geliştirilen 'Simetri Modeli' ile bilginin öğrenilmesinin yanında bilginin pekiştirilmesine de önem verilmiştir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi işbirliği ile her öğrencinin kendini özel hissedeceği 16 kişilik sınıflarda eğitim hedeflenmiştir.Geleceğin aydın yetişkinleri olacak öğrencilerimizin düşünen ve düşündüğünü aktarabilen, adaletli ve güvenilirliği ile akranlarına örnek olabilecek, saygı ve sevgisi ile hayat enerjisi yüksek, ahlaklı bireyler olmasını sağlamak temel hedeflerimizdendir.

Öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz kitap okuma alışkanlığı ile anlama ve yorumlama becerilerini geliştirip, sınavlarda hız ve pratik kazanmaları ve güçlü iletişim becerileri ile kendilerini daha iyi ifade etmeleri amaçlanmıştır.