5. ve 6. Sınıflar

 

DORUK koleji LOGO

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 5. ve 6. Sınıflar Akademik Programı

 

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

 1. Sınıflarımız 16 kişiliktir.
 2. Derslerimiz 09.20’de başlar.17.00’de biter.
 3. Öğrencilerimiz seviyelerine göre sınıflarda eğitim görürler.
 4. Sınıflar, ders başlamadan önce yapılacak olan düzey belirleme sınavı sonucuna göre oluşturulur.
 5. Haftalık ders programında simetri ders programı uygulanır.
 6. Yaparak yaşayacak öğrenme anlayışına dayalı olarak fen dersleri, laboratuvarlarda deney destekli anlatılır.
 7. Okulumuzda dönem içi yoğun tekrar programı uygulanır.
 8. Eğitim öğretim süresince yapılan deneme sınavlarına göre öğrencilere sınıf değişikliği yapılır.
 9. Okulumuzda öğrencilerimizin katıldığı kulüpler ve sosyal aktiviteler, sosyal sorumluluk projeleri, geziler ve projeler oluşturulur.
 10. Sınıf öğretmenliği takip sistemi uygulanır. Sınıf öğretmeni her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip eder.
 11. Haftalık ders programında simetri ders programı uygulanır. Sabah işlenen dersin konusu öğleden sonra aynı öğretmen eşliğinde konu kavrama testleri çözdürülerek konu pekiştirilir ve böylece öğretmen öğrenciyi daha iyi tanır, öğrenci simetri dersinde konu ile ilgili ayrıntıyı öğrenmiş olur.

5678ornekpro

 

SINAVLAR

 1. Yazılı sınavlar orta öğretim kurumları yönetmeliğine  göre düzenlenir. Veli ve öğrencilere duyurulur.
 2. Öğrencilerimize, 5. –  6. Sınıfın konularını içeren deneme sınavları yapılır.
 3. Ünite sonu değerlendirme sınavları uygulanır.

 

ÖĞRENCİ TAKİBİ

 1. Öğrencilerimiz sınıf öğretmeni tarafından takip edilir.
 2. Günlük, haftalık ve aylık tekrar ödevleri düzenlenir ve takip edilir.
 3. Öğrencilerin ders ve sınav başarısı için ders çalışma yöntemleri incelenir. Buna göre öğrenciye çalışma düzeni ve planı oluşturulur.
 4. Ünite sonu değerlendirme sınavları ve deneme sınavları sonuçları değerlendirilir. Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeni tarafından sınıf, grup ya da birebir takviye çalışması yapılır.
 5. Öğrenciler hafta sonu 9.30-16.30 saatleri arasında ve hafta içi ders öğretmenlerinden bire bir etüt alabilir.
 6. Bu çalışmalar veliye bildirilir.

 

REHBERLİK HİZMETİ

Öğrencilere öğrenci tanıma formu ve öğrenme stilleri uygulanır, rehber öğretmenimiz aylık periyotlar halinde öğrencilerle görüşür.

 • Öğrenci Tanıma
 • Oryantasyon
 • Test Çözme Teknikleri
 • Problem Tarama Envanteri
 • Mesleki Olgunluk Envanteri
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Ders Çalışma Teknikleri
 • Ergenlik
 • Akran zorbalığı

Test ve Envanterler uygulanarak öğrencilerin bilişsel, sosyal, akademik ve psikolojik gelişimi desteklenir.
Öğrencilerin sınav sonrasında akademik gelişimleri izlenir, yapılan yanlış ve boş sorular doğrultusunda takviye çalışmaları ve haftalık ders programları düzenlenir.


ÖDEVLER

 1. Günlük Ödevler
 2. Konu Sonu Ödevler
 3. Aylık Tekrar Ödevleri
 4. Sömestr Ödevleri
 5. Yaz Tatili Ödevleri

Bu çalışmalar branş öğretmeni tarafından takip edilir.

 

DİSİPLİN

 1. Okula girişte akıllı saat, tablet ve cep telefonları idareye teslim edilir.
 2. Dersin düzenini bozacak davranışlarda bulunulamaz.
 3. Okulun eşyalarına zarar verilemez.
 4. Derslere geç gelme, dersten çıkma ve derse girmeme gibi keyfi hareketlerde bulunulamaz.
 5. MEB devam – devamsızlık yönetmeliğine göre devamlılık esastır.
 6. Okul saatleri içerisinde okul formasını giymek zorunludur.
 7. Hafta sonu serbest kıyafet uygulaması yapılır.